Artificiële Intelligentie – Machine Learning, Deep Learning en AlphaGo

ARTIKEL VOOR KENNISCLOUD.NL

De vorige keer hebben we in algemene zin gekeken naar AI en wat de mogelijke problemen kunnen zijn bij het opstellen van regels en controlemechanismen. Toen heb ik een aantal keer verwezen naar het idee dat de AI in staat zou zijn zichzelf te herschrijven. Dit idee van ‘herschrijven’ zullen we deze keer onderzoeken, waardoor we Deep Learning beter moeten gaan bekijken. Via Deep Learning krijgen we een beter beeld van hoe ver AI momenteel is. Ook wil ik een aantal voorbeelden uit de praktijk behandelen om uiteindelijk het enigmatische ‘AlphaGo’ te kunnen bespreken.

Read More »

Artificiële Intelligentie – Regels, Postzegels en Stop Buttons

ARTIKEL VOOR KENNISCLOUD.NL

In deze nieuwe reeks artikelen wil ik een divers aantal onderwerpen onderzoeken rondom het thema AI (Artificiële Intelligentie). Dit doe ik binnen de kennisgroep ‘Creatieve Technologie‘ op het online platform KennisCloud. Eén keer eerder heb ik me op dit platform begeven en nagedacht over AI. Een breed, interessant maar ook moeilijk, eng en ongrijpbaar fenomeen dat ons hele leven gaat veranderen in de toekomst en misschien al ongemerkt veranderd heeft. AI is denk ik een letterlijk voorbeeld van creatieve technologie. Het is namelijk de technologie die hier zelf het vermogen krijgt om creatief te zijn. Het is in staat zichzelf te herschrijven, naar eigen inzicht te handelen en problemen op te lossen waar wij dat niet kunnen. Zelfs op manieren die wij vaak maar nauwelijks begrijpen en ook niet meer kunnen herleiden. Laten we snel een duik nemen in deze diepe wateren…

Read More »